Waarom outsourcen?

Strategic outsourcing

We leven in een dynamische wereld waar onze inspanningen gericht zijn op snelheid van handelen en flexibiliteit. 

Succes hangt in zo'n snel veranderende markt af van een goede planning, gecombineerd met het vermogen om snel op veranderingen in te kunnen spelen. 

Wendbaarheid en flexibiliteit spelen hierdoor een grote rol bij het maken van een strategische planning. Strategisch Oursourcing biedt de perfecte oplossing bij het ondersteunen van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld in sales. Zo kan het bedrijf zich focussen op hun corebusiness, terwijl de continuïteit van sales verzekerd blijft. 

ACTiON-Logo_Yellow

Introducing ACTiON from CPM

Consumers now expect seamless integration of reality and the digital world. And that’s what we’re delivering. A video solution where anyone online can get immersive face-to-face advice, training or customer care - wherever and whenever they want it. Our solution comprises ACTiON, our new v-commerce platform, media-trained experts, AV kit and even branded studio spaces. It’s the ultimate one-stop-shop.